Over Luchtvaart in Transitie

Er moet vaart komen in de verduurzaming van de luchtvaart. Tegelijkertijd moet Nederland op de internationale kaart blijven staan als innovatief en veerkrachtig luchtvaartland.

Rijksoverheid en luchtvaartsector investeren

Luchtvaart in Transitie is een meerjarig en eenmalig Nederlands project gericht op het versnellen van de verduurzaming op weg naar een klimaatneutrale luchtvaart in 2050. Grote risico’s bij schaalsprongen in de technologie voor waterstof als energiedrager in de luchtvaart worden weggenomen. Het project Luchtvaart in Transitie wordt in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat uitgevoerd. Het wordt mede gefinancierd uit het Nationaal Groeifonds. Het Nationaal Groeifonds draagt € 383 miljoen bij. Dit bedrag wordt aangevuld met een zelfde bedrag van de meer dan 60 meewerkende partijen uit de Nederlandse luchtvaartsector.

Impact op verduurzaming

De nadruk in het project ligt bij technologieontwikkeling van lichtgewicht structuren en elektrische systemen en vliegende demonstrators op basis van waterstofverbranding en waterstof brandstofcel-elektrisch. Ondersteunend onderzoek moet ook de sterke Nederlandse kennispositie borgen.