Meedoen in de transitie?

Luchtvaart in Transitie is een baanbrekend en innovatief programma dat zich richt op het verduurzamen van de luchtvaart in Nederland. We werken al samen met vele partners, maar voor de uitdaging van het verduurzamen van de luchtvaart kunnen we nog meer mensen en organisaties gebruiken. Lees verder om te ontdekken hoe jij of jouw organisatie een bijdrage kan leveren.

Tijdelijke subsidieregeling Luchtvaart in Transitie

Wil jij meedoen aan de transitie naar een duurzame luchtvaart? Dan is de tijdelijke subsidieregeling Luchtvaart in Transitie mogelijk interessant voor jou. Het doel van de regeling is om de transitie nog verder te versnellen door de inzet van kennis- en testvouchers en het uitvoeren van haalbaarheidsprojecten, ondersteunend onderzoek en R&D-samenwerkingsprojecten.

Hieronder de vier modules in het kort. Via de ‘Lees meer’ optie wordt je verwezen naar de RVO-website waar alle informatie over de subsidieregelingen te vinden is.

Tijdelijke subsidieregeling Luchtvaart in Transitie: Kennis en Testvouchers

De kennisvouchers zijn voor mkb'ers die een kennisvraag hebben over de vernieuwing van hun producten, productieprocessen of diensten in de luchtvaartsector en deze willen laten beantwoorden door een kennisinstelling. Met een testvoucher kunnen mkb’ers technologie en innovaties laten testen en valideren. Je krijgt een bijdrage die maximaal 50% van de kosten vergoedt.

Lees meer

Tijdelijke subsidieregeling Luchtvaart in Transitie: Haalbaarheidsproject

De subsidie voor haalbaarheidsprojecten is bedoeld om de technische en economische risico's in kaart te brengen van een innovatieproject binnen de luchtvaartsector, zoals een literatuuronderzoek, marktverkenning of industrieel onderzoek. De subsidie is maximaal 50% van de kosten die in aanmerking komen voor een bijdrage. Je ontvangt maximaal € 100.000.

Lees meer

Tijdelijke subsidieregeling Luchtvaart in Transitie: Ondersteunend Onderzoek

De subsidie voor ondersteunend onderzoek is voor kennisinstellingen. Hiermee worden kennisinstellingen gestimuleerd samen te werken met bedrijven. De subsidie is maximaal 100% van de kosten die in aanmerking komen voor fundamenteel onderzoek, 50% voor industrieel onderzoek en 25% voor experimentele ontwikkeling. De subsidie is maximaal € 1.250.000 per onderzoeksproject.
Let op: aanvragen kunnen tot uiterlijk maandag 15 juli 2024 om 23.59 uur worden ingediend.

Lees meer

Tijdelijke subsidieregeling Luchtvaart in Transitie: R&D-Samenwerkingsproject

Volgend jaar opent tenslotte voor mkb’ers de aanvraag voor R&D-samenwerkingsprojecten. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de in aanmerking komende kosten tot een maximum van € 350.000. Het minimumbedrag per deelnemer is € 25.000, het maximumbedrag is €175.000.

Lees meer