Luchtvaart in Transitie

Stap aan boord van onze website en ontdek de dynamische wereld van Luchtvaart in Transitie, een programma toegewijd aan het onderzoeken en ontwikkelen van mogelijkheden voor een duurzame luchtvaart om zo bij te dragen aan het versnellen van de transitie naar klimaatneutraal vliegen. Laat je inspireren door verhalen over baanbrekende technologieën, gedurfde initiatieven en grensverleggende projecten. Onze website is dé bestemming voor iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst van de luchtvaart en de leidende rol die Nederlandse partijen daarin spelen

+

Bedrijven

Projecten

Vliegende demonstrators

Waarom?

In 2050 moet de luchtvaart klimaatneutraal zijn, daarvoor is vaart nodig. Door Luchtvaart in Transitie verstevigt Nederland haar positie als innovatieve en veerkrachtige koploper in de luchtvaart.

Hoe?

Binnen Luchtvaart in Transitie zijn diverse partijen variërend van universiteiten, kennisorganisaties, MKBs tot grootbedrijven verenigd. In nauwe samenwerking werken zij aan de versnelde ontwikkeling van doorbraaktechnologieën die cruciale systemen, en daarmee toekomstige vliegtuigen ultra-efficiënt en CO2 uitstootvrij te maken. De Nederlandse overheid draagt bij aan deze missie met haar essentiële steun vanuit het Nationaal Groeifonds, maar ook met ondersteunend beleid om de introductie van het “nieuwe vliegen” mede mogelijk te maken.

Wat?

Tussen 2023 en 2030 worden in een scala aan projecten technologieën ontwikkeld, duurzame kennis opgebouwd, en wordt het luchtvaartecosysteem versterkt. Met mede als resultaat dat we over de juiste opgeleide mensen voor de transitie naar een nieuw luchtvaartsysteem beschikken, en een sterkere marktpositie binnen de mondiale keten kunnen innemen.

Projecten

De 12 deelprojecten zijn verdeeld over 3 projectlijnen: duurzame vliegtuigtechnologie, integrale kennisbasis en duurzaam ecosysteem.

Duurzame vliegtuigtechnologie

Deze projectlijn realiseert 3 demonstratievliegtuigen op waterstof, (om)gebouwd met nieuwe elektrische systemen en lichtgewicht materialen.

Bekijk 6 projecten

Integrale kennisbasis

In deze projectlijn werken kennisinstellingen samen met bedrijven aan onderzoek voor realiseren van duurzame luchtvaart op lange termijn.

Bekijk 3 projecten

Duurzaam ecosysteem

Onder deze projectlijn vallen activiteiten om randvoorwaarden voor innovatie en werkgelegenheid in de Nederlandse luchtvaart te realiseren.

Bekijk 3 projecten

De inschrijving voor ons jaarlijkse evenement is nu geopend!

De inschrijving voor ons jaarlijkse evenement is nu geopend! En we hebben een update over
onze eerste sprekers.

17-7-2024

Verhuizing naar nieuw kantoor

Wij zijn verhuisd naar Den Haag!

2-7-2024

Projectleider deelprojecten

In het project werken meer dan 60 partijen afkomstig uit de industriële sector, midden- en kleinbedrijf en kennis- en onderwijsinstellingen samen. Hieronder staan de ‘projectleiders’ van de 12 deelprojecten.