Gepubliceerd op: 18-4-2024

Webinar Subsidieregeling LiT

In een eerder nieuwsbericht hebben we de openstelling van de subsidieregeling Luchtvaart in Transitie aangekondigd en kort verwezen naar een webinar over deze regeling. Dit webinar waarin het ministerie van IenW en RVO de regeling zouden presenteren, heeft op 9 april plaatsgevonden. In het webinar gaf het ministerie een overzicht van het beleid op het gebied van luchtvaart en een introductie van LiT. Daarna nam RVO het stokje over en lichtten zij de subsidieregeling en de aanvraagprocedure toe. Tijdens het webinar was er tevens ruimte voor vragen en daar werd gretig gebruik van gemaakt door de deelnemers. Het webinar is terug te kijken via de volgende link: Webinar Luchtvaart in Transitie.

Een korte samenvatting
Het doel van de subsidieregeling is om de transitie naar een duurzame luchtvaart nog verder te versnellen door de inzet van kennis- en testvouchers en het uitvoeren van haalbaarheidsprojecten, R&D-samenwerkingsprojecten en ondersteunend onderzoek. De regeling wordt uitgevoerd door de RVO in opdracht van het ministerie van IenW. De openstelling van de regeling staat momenteel gepland voor medio mei. De definitieve openstellingsdatum volgt nog ten tijde van publicatie in de Staatscourant. Heb jij nog vragen over de subsidieregeling, dan kan je contact opnemen met de RVO via lit@rvo.nl.

Deel dit bericht

Gerelateerde projecten

Ondersteunend onderzoek

Het doel van dit project is om de Nederlandse kennispositie van duurzame luchtvaart verder uit te bouwen. Kennisopbouw en ver…

Versterken Ecosysteem

Het mkb in Nederland beschikt over unieke technologische kennis. Deze moet ontsloten worden voor de internationale toeleverin…