Versterking ecosysteem

Het doel van dit deelproject is het versterken van het luchtvaartecosysteem in Nederland. Dit project faciliteert en bevordert samenwerking tussen huidige en nieuwe spelers. Het luchtvaartecosysteem omvat een grote verscheidenheid aan organisaties, waaronder kleine en grote bedrijven, kennisinstellingen en overheidsinstanties. Dankzij een goed functionerend ecosysteem worden ontwikkelingen efficiënt aangepakt en kunnen ze elkaar versterken om versneld nieuwe producten en diensten in Nederland succesvol op de markt te brengen. De dynamiek van dit complexe ecosysteem in de luchtvaart vereist voortdurende monitoring, evaluatie van benodigde vaardigheden en samenwerking, vooral ten behoeve van het midden- en kleinbedrijf (MKB), start-ups en scale-ups.

Het deelproject ‘Versterken Ecosysteem’ houdt zich dan ook uitgebreid bezig met het verbinden van partijen. Dit gebeurt door intensieve samenwerking met de betrokken partijen binnen de deelprojecten en door het inventariseren van mogelijke samenwerkingspartners buiten het huidige LiT-netwerk. Hierbij heeft het project een belangrijke functie als adviseur en makelaar.

Ook is het van cruciaal belang om (startende) partijen te ondersteunen bij het naar de markt brengen (valoriseren) van hun kennis. Naast technische innovaties spelen een groot aantal andere factoren een rol, zoals goed omgaan met intellectueel eigendom, kennis van klanten- en certificatie eisen en bekendheid met de financieringsmogelijkheden, zowel voor onderzoek, ontwikkeling als industrialisatie. De valorisatiemakelaar begeleidt de partijen in dit proces.

Het project ‘Versterken Ecosysteem’ is een overkoepelend initiatief dat zal bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van Luchtvaart in Transitie, namelijk het versnellen van de transitie naar duurzame luchtvaart en het vergroten van het verdienvermogen van het Nederlandse luchtvaart maak- en onderhoud MRO-ecosysteem.

Projectleider

Deel dit bericht

Gerelateerde downloads

Informatiebrochure: Intellectueel eigendom bij innoveren en samenwerken

Gerelateerde berichten

Openstelling Tijdelijke Subsidieregeling Luchtvaart in Transitie

Vanaf vandaag is de Tijdelijke subsidieregeling Luchtvaart in Transitie open voor aanmeldingen.

28-5-2024

Webinar Subsidieregeling LiT

Webinar over de nieuwe subsidieregeling Luchtvaart in Transitie (LiT) voor ondernemers en kennisinstellingen.

18-4-2024

Webinar Aankondiging Subsidieregeling LiT

Openstelling nieuwe subsidieregeling Luchtvaart in Transitie (LiT) voor ondernemers en kennisinstellingen.

5-4-2024

Lancering Internationale Raad van Advies

Op 7 maart heeft de eerste vergadering van de Raad van Advies van Luchtvaart in Transitie plaatsgevonden. Deze raad bestaat u…

8-3-2024