Gepubliceerd op: 15-2-2024

Projectdag 8 februari 2024

De eerste Projectdag van Luchtvaart in Transitie in 2024 is weer een feit, een succesvol netwerkevent met alle projectleiders van de projecten.

Omdat er veel ontwikkelingen zijn, hebben directeur van Luchtvaart in Transitie Ron van Manen en programma manager Ilse Beoletto van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een update gegeven over de huidige stand van zaken in het LiT programma, en het Nationaal Groeifonds.

Daan van Dijk gaf een interessante toelichting op de verduurzamende maatregelen die Rotterdam The Hague Airport en Schiphol hebben getroffen en plannen zij hebben voor het faciliteren van toekomstige duurzame innovaties en hoe daarin samenwerking op Europees niveau via TULIPS – Green Airports en Horizon Europe versnelling en verdieping mogelijk maakt.
Bemoedigend om vast te stellen dat er op veel vlakken concrete samenwerking en synergie met de LiT projecten al zichtbaar wordt: zoals bijvoorbeeld de beschikbaarheid, ontsluiting en infra van waterstof via de DutcH2 Aviation Hub op Rotterdam The Hague Airport als homebase van het HAPSS project van Conscious Aerospace.

Tot slot presenteerden twee van de projectaanvoerders, Johnny van Lugtenburg van GKN over elektrische bekabeling en Peter Kortbeek namens de NAG over het versterken van het gehele ecosysteem rondom het verduurzamen van de luchtvaart.

Al met al: een inspirerende samenkomst.

Deel dit bericht

Gerelateerde projecten

Geavanceerde elektrische bekabeling

Dit project beoogt geavanceerde hoogvermogen bekabelingssystemen te ontwikkelen voor een hoger elektrisch vermogen voor hybri…

Hydrogen Aircraft Powertrain and Storage Systems (HAPSS)

Het project richt zich op het vertalen van bewezen technologieën uit de automobiel- en maritieme industrie naar oplossingen v…

Hydrogen Ombouw Turbofan

Het project Hydrogen Ombouw Turbofan (HOT) beoogt een retrofit-aanpassing te ontwikkelen, waarmee bestaande straalvliegtuigen…

Lichtgewicht composieten en constructies

In dit project werken Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen samen aan het ontwikkelen van innovatieve productietechnolo…

Human Capital Agenda

Zonder voldoende en adequaat geschoold personeel loopt de transitie vertraging op.

Dutch Aviation Systems Analysis Lab

Het centrum voor duurzame luchtvaart DASAL onderzoekt, ontwikkelt en adviseert. De belangrijkste taak is om de effecten van d…

Embraer waterstof-demonstratievliegtuig

In lijn met de Embraer-strategie wordt het tweede lid van hun Hydrogen Demo Family ontwikkeld door het upgraden van een besta…

Flying Vision

Het doel van Flying Vision is om een ‘holistische’ samenwerking binnen het luchtvaartecosysteem te realiseren.

Internationale samenwerking

In dit project verbeteren we in samenwerking met de Nederlandse overheid de toegang tot de internationale toeleveringsketen e…

Koelsystemen en turbocompressoren

Om waterstof-elektrische aandrijflijnen aan boord van toekomstige vliegtuigen met lage emissie toe te passen heb je nieuwe ko…

Ondersteunend onderzoek

Het doel van dit project is om de Nederlandse kennispositie van duurzame luchtvaart verder uit te bouwen. Kennisopbouw en ver…

Versterken Ecosysteem

Het mkb in Nederland beschikt over unieke technologische kennis. Deze moet ontsloten worden voor de internationale toeleverin…