Human Capital Agenda

Door de transitie naar een duurzame luchtvaart zullen er de komende jaren nieuwe kennis en vaardigheden gevraagd gaan worden van personeel binnen de luchtvaartsector. Onze Human Capital Agenda heeft als doel de arbeidsmarkt voor te bereiden op deze transitie met voldoende en adequaat geschoold personeel met de focus op techniek, duurzaamheid en innovatie. Momenteel kampt de sector al met een tekort aan vliegtuigtechnici, zowel op het gebied van bouw als ook onderhoud. Dit probleem zal met nieuwe vliegtuigen en technologieën alleen maar toenemen en daarom is het van cruciaal belang om nieuw personeel aan te trekken die de luchtvaarttransitie kunnen realiseren. Dit bereiken we door het onderwijs te verrijken met duurzame technologieën, het imago van de luchtvaart onder scholieren te verbeteren en de huidige werknemers binnen bedrijven te behouden en bij te scholen.

Binnen het project wordt er jaarlijks een arbeidsmarktonderzoek uitgevoerd, in samenwerking met de sector en onderwijsinstellingen, om het huidige ecosysteem van luchtvaarttechniek te analyseren en de landelijk vraag naar personeel inzichtelijk te maken. Door dit onderzoek wordt inzicht verkregen in de nodige kennis en vaardigheden die wellicht ontbreken en in het onderwijs doorgevoerd moeten worden en benodigde aantallen werknemers om de luchtvaarttransitie te faciliteren.

Naast het arbeidsonderzoek ligt de focus grotendeels op het werven van toekomstige werknemers. Denk hierbij aan wervingscampagnes, experience-programma’s voor luchtvaarttechniek, alsook het opzetten van diverse stages en traineeships om de aantrekkelijkheid van werken in een duurzame luchtvaart te vergroten. Parallel worden aanbevelingen vanuit het arbeidsmarktonderzoek meegenomen om scholingstrajecten te verrijken met duurzame technieken zodat deze beter aansluiten bij de vraag van de bedrijven van nu en in de toekomst.

Contactpersoon project

De contactpersoon voor dit project is Mathijn Korf, bereikbaar op mkorf@cvblo.nl

Projectleider

Partners

Deel dit bericht

Gerelateerde downloads

Informatiebrochure: Intellectueel eigendom bij innoveren en samenwerken

Programma start-event op 15 februari 2023

Uitslag 2e beoordelingsronde NGF

Infographic 2e ronde NGF

Gerelateerde berichten

Lancering Internationale Raad van Advies

Op 7 maart heeft de eerste vergadering van de Raad van Advies van Luchtvaart in Transitie plaatsgevonden. Deze raad bestaat u…

8-3-2024

Eerste projectdag van 2024 is een feit

De eerste Projectdag van Luchtvaart in Transitie in 2024 is weer een feit, een succesvol netwerkevent met alle projectleiders…

15-2-2024

Project Luchtvaart in Transitie maakt vliegende start

Een uitgebreid verslag van het start-event plaats van het project Luchtvaart in Transitie dat plaatsvond op woensdag 15 febru…

24-2-2023

Start-event op 15 februari 2023

Op woensdag 15 februari a.s. vindt het start-event van het project Luchtvaart in Transitie plaats in de Fokker Terminal in De…

1-2-2023