Geavanceerde elektrische bekabeling

Dit project beoogt geavanceerde hoogvermogen bekabelingssystemen te ontwikkelen voor een hoger elektrisch vermogen voor hybride-elektrische vliegtuigen en waterstof-brandstofcelsystemen.

Duurzame luchtvaart vraagt om andere energiedragers en voortstuwingssystemen. Conventionele aandrijflijnen worden vervangen door (hybride-)elektrische aandrijflijnen. Dat kan alleen als er nieuwe geavanceerde elektrische bekabelingssystemen komen. Hiervoor zijn nieuwe kennis, technologieën en producten nodig om hoge vermogens veilig en met een zo laag mogelijke gewichtstoename te distribueren door het vliegtuig.

De hoeveelheid elektrische bekabeling in de huidige generatie vliegtuigen is significant toegenomen door hydraulische en pneumatische systemen door elektrische systemen te vervangen. Momenteel bevat een vliegtuig, geschikt voor middellange afstanden, ongeveer 55 kilometer aan kabels, 16.000 kabelsegmenten, 50.000 connecties en 4000 connectoren, terminals en dergelijke.

De werkpakketten in dit deelproject zijn:

  • Elektrische bekabelingssystemen geschikt voor hoge spanning voor (hybride-)elektrische aandrijflijnen
  • Disruptieve datanetwerken en technologieën, waaronder draadloze communicatie, die potentie hebben om conventionele elektrische bekabelingssystemen te vervangen
  • Geïntegreerde elektrische bekabelingssystemen gericht op lichtgewicht en ruimtebesparende oplossingen
  • Geautomatiseerde productietechnologieën voor elektrische bekabelingssystemen
  • Geautomatiseerde ontwerp- en productievoorbereiding voor elektrische bekabelingssystemen

Resultaten op korte termijn

In 2023 wordt de basis gelegd voor toekomstige ontwikkelingen, waaronder het opstellen van de ‘use cases’ en definitie van eisen. Er worden fundamentele kennisontwikkelingstrajecten gestart, bijvoorbeeld op het vlak van elektrisch, thermisch en elektromagnetisch gedrag van toekomstige elektrische bekabelingssystemen. De opgedane kennis is sturend voor productontwikkeling. Ten slotte worden huidige ontwerp-, productievoorbereidings- en productieprocessen geïnventariseerd en automatiseringstrajecten in gang gezet.

In 2026 vinden demonstraties plaats van hoog voltage bekabelingssystemen op relevante demonstratie- vliegtuigplatforms, selectie van meest kansrijke disruptieve technologieën voor dataoverdracht en automatiseringsoplossingen voor zowel ontwerp- als productieprocessen van elektrische bekabelingssystemen.

Contactpersoon project

Contactpersoon voor dit project is Johnny van Lugtenburg, bereikbaar op johnny.vanlugtenburg@fokker.com.

Projectleider

Partners

Deel dit bericht

Gerelateerde downloads

Informatiebrochure: Intellectueel eigendom bij innoveren en samenwerken

Programma start-event op 15 februari 2023

Uitslag 2e beoordelingsronde NGF

Infographic 2e ronde NGF

Gerelateerde berichten

Lancering Internationale Raad van Advies

Op 7 maart heeft de eerste vergadering van de Raad van Advies van Luchtvaart in Transitie plaatsgevonden. Deze raad bestaat u…

8-3-2024

Eerste projectdag van 2024 is een feit

De eerste Projectdag van Luchtvaart in Transitie in 2024 is weer een feit, een succesvol netwerkevent met alle projectleiders…

15-2-2024

Project Luchtvaart in Transitie maakt vliegende start

Een uitgebreid verslag van het start-event plaats van het project Luchtvaart in Transitie dat plaatsvond op woensdag 15 febru…

24-2-2023

Start-event op 15 februari 2023

Op woensdag 15 februari a.s. vindt het start-event van het project Luchtvaart in Transitie plaats in de Fokker Terminal in De…

1-2-2023