Gepubliceerd op: 1-2-2023

Start-event Luchtvaart in Transitie op 15 februari 2023

De impact van de luchtvaart op het klimaat moet minder. Om in 2050 klimaatneutraal te zijn moeten we nú vaart maken.

Op woensdag 15 februari a.s. vindt het start-event van het project Luchtvaart in Transitie plaats in de Fokker Terminal in Den Haag. Het project geeft de Nederlandse overheid, kennisinstellingen en de industriële sector een extra impuls om de luchtvaart versneld duurzaam te maken.

Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat komt tijdens het start-event uitleggen waarom dit project zo belangrijk is voor Nederland.

Het project Luchtvaart in Transitie wordt in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitgevoerd en mede gefinancierd door het Nationaal Groeifonds. Het Nationaal Groeifonds draagt € 383 miljoen bij. Dit bedrag wordt aangevuld met een zelfde bedrag van de meer dan 60 meewerkende partijen.

Het start-event wordt verder bijgewoond door betrokken partijen uit het nationale en internationale luchtvaartecosysteem.

Deel dit bericht

Gerelateerde projecten

Geavanceerde elektrische bekabeling

Dit project beoogt geavanceerde hoogvermogen bekabelingssystemen te ontwikkelen voor een hoger elektrisch vermogen voor hybri…

Hydrogen Aircraft Powertrain and Storage Systems (HAPSS)

Het project richt zich op het vertalen van bewezen technologieën uit de automobiel- en maritieme industrie naar oplossingen v…

Hydrogen Ombouw Turbofan

Het project Hydrogen Ombouw Turbofan (HOT) beoogt een retrofit-aanpassing te ontwikkelen, waarmee bestaande straalvliegtuigen…

Lichtgewicht composieten en constructies

In dit project werken Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen samen aan het ontwikkelen van innovatieve productietechnolo…

Human Capital Agenda

Zonder voldoende en adequaat geschoold personeel loopt de transitie vertraging op.

Dutch Aviation Systems Analysis Lab

Het centrum voor duurzame luchtvaart DASAL onderzoekt, ontwikkelt en adviseert. De belangrijkste taak is om de effecten van d…

Embraer waterstof-demonstratievliegtuig

In lijn met de Embraer-strategie wordt het tweede lid van hun Hydrogen Demo Family ontwikkeld door het upgraden van een besta…

Flying Vision

Het doel van Flying Vision is om een ‘holistische’ samenwerking binnen het luchtvaartecosysteem te realiseren.

Internationale samenwerking

In dit project verbeteren we in samenwerking met de Nederlandse overheid de toegang tot de internationale toeleveringsketen e…

Koelsystemen en turbocompressoren

Om waterstof-elektrische aandrijflijnen aan boord van toekomstige vliegtuigen met lage emissie toe te passen heb je nieuwe ko…

Ondersteunend onderzoek

Het doel van dit project is om de Nederlandse kennispositie van duurzame luchtvaart verder uit te bouwen. Kennisopbouw en ver…

Versterken Ecosysteem

Het mkb in Nederland beschikt over unieke technologische kennis. Deze moet ontsloten worden voor de internationale toeleverin…