Gepubliceerd op: 16-2-2023

Ron van Manen tot projectdirecteur benoemd

Woensdagmiddag 15 februari vond het start-event plaats van het project Luchtvaart in Transitie. Het event in de Fokker Terminal in Den Haag werd zeer druk bezocht. Ron van Manen werd tijdens het event voorgesteld als de nieuwe directeur.

Ron van Manen was enthousiast over de ambities en daadkracht die tijdens het event werden gepresenteerd. “De mondiale luchtvaart binnen één generatie transformeren naar ‘net zero’ is één van de grootste uitdagingen op weg naar een klimaatneutrale toekomst. Met Luchtvaart in Transitie kan de Nederlandse luchtvaartsector zich in de kopgroep nestelen. Een kopgroep die de benodigde disruptieve innovaties gaat vormgeven en naar de markt brengen, wereldwijd. Ik ben buitengewoon blij en vereerd om als projectdirecteur samen met het projectbureau, de Nederlandse overheid en alle samenwerkende partijen hier vorm aan te gaan geven.”

Ron van Manen werkt al lang in de luchtvaartsector, momenteel als hoofd Strategic Development van de Clean Aviation Joint Undertaking. Ron van Manen volgt waarnemend directeur Aad Veenman op.

Deel dit bericht

Gerelateerde projecten

Geavanceerde elektrische bekabeling

Dit project beoogt geavanceerde hoogvermogen bekabelingssystemen te ontwikkelen voor een hoger elektrisch vermogen voor hybri…

Hydrogen Aircraft Powertrain and Storage Systems (HAPSS)

Het project richt zich op het vertalen van bewezen technologieën uit de automobiel- en maritieme industrie naar oplossingen v…

Hydrogen Ombouw Turbofan

Het project Hydrogen Ombouw Turbofan (HOT) beoogt een retrofit-aanpassing te ontwikkelen, waarmee bestaande straalvliegtuigen…

Lichtgewicht composieten en constructies

In dit project werken Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen samen aan het ontwikkelen van innovatieve productietechnolo…

Human Capital Agenda

Zonder voldoende en adequaat geschoold personeel loopt de transitie vertraging op.

Dutch Aviation Systems Analysis Lab

Het centrum voor duurzame luchtvaart DASAL onderzoekt, ontwikkelt en adviseert. De belangrijkste taak is om de effecten van d…

Embraer waterstof-demonstratievliegtuig

In lijn met de Embraer-strategie wordt het tweede lid van hun Hydrogen Demo Family ontwikkeld door het upgraden van een besta…

Flying Vision

Het doel van Flying Vision is om een ‘holistische’ samenwerking binnen het luchtvaartecosysteem te realiseren.

Internationale samenwerking

In dit project verbeteren we in samenwerking met de Nederlandse overheid de toegang tot de internationale toeleveringsketen e…

Koelsystemen en turbocompressoren

Om waterstof-elektrische aandrijflijnen aan boord van toekomstige vliegtuigen met lage emissie toe te passen heb je nieuwe ko…

Ondersteunend onderzoek

Het doel van dit project is om de Nederlandse kennispositie van duurzame luchtvaart verder uit te bouwen. Kennisopbouw en ver…

Versterken Ecosysteem

Het mkb in Nederland beschikt over unieke technologische kennis. Deze moet ontsloten worden voor de internationale toeleverin…